§ 15-2. Tilleggskrav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for personlig verneutstyr i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid med:

  • - kjemikalier, jf. kapittel 3,
  • - asbest, jf. kapittel 4,
  • - risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
  • - risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy, jf. kapittel 14.

Arbeidsgiver skal om nødvendig sørge for hensiktsmessig arbeidstøy før håndtering av farlig last ved havnearbeid.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).