§ 1-6.

(Opphevet)

0 Tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), opphevet ved forskrift 20 des 2018 nr. 2183 (i kraft 1 jan 2019).