§ 7-3. Tilleggskrav til risikovurderingen

Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:

 • - bruk og håndtering av kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • - utførelse av varmt arbeid, jf. kapittel 5,
 • - fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • - eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7,
 • - eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • - eksponering for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
 • - eksponering for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A,
 • - utførelse av arbeid i høyden, jf. kapittel 17,
 • - utførelse av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. kapittel 23,
 • - arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A,
 • - arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
 • - snøskredfare, jf. kapittel 30.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 22 des 2014 nr. 1884 (i kraft 1 jan 2015), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016), 17 nov 2016 nr. 1337 (i kraft 1 jan 2017).