§ 1-1. Formål

Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger ved at

  • - kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak gjennomføres før aktiviteten igangsettes,
  • - arbeidstakerne og deres representanter sikres medvirkning,
  • - arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon og opplæring.