§ 5-5. Kompetansekrav

De regionale verneombudene plikter å gjøre seg kjent med de regler om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet under denne forskriften.

0 Endret ved forskrift 24 feb 2014 nr. 210 (tidligere § 5-4).