På arbeidsoppdrag i Norge - utsendte arbeidstakere

Dersom du blir sendt til Norge av din arbeidsgiver for å utføre et arbeidsoppdrag, har du i all hovedsak like rettigheter som norske arbeidstakere. Dette gjelder også hvis du er ansatt i et bemanningsforetak eller i et konsern og blir sendt til en avdeling i Norge.

Som arbeidstaker utsendt til Norge har du krav på følgende fra din arbeidsgiver:

Det er din arbeidsgiver som har hovedansvaret for din helse og sikkerhet og som skal sørge for at du bruker verneutstyr. Dersom det er flere virksomheter på samme arbeidssted, så er det den norske hovedbedriften som har ansvar for å samordne HMS-arbeidet. 

Dersom det er flere virksomheter på samme arbeidssted, så er det hovedbedriften som har ansvar for å samordne HMS-arbeidet. 

Lønn, utgiftsdekning og lønnsslipp

Du kan i utgangspunktet ha et lønnsnivå som gjelder i landet du er utsendt fra. Hvis du har oppholdstillatelse etter utlendingsloven, så vil lønnen du har krav på stå i oppholdstillatelsen. Dersom du skal jobbe innenfor et område der det er minstelønn, så har du krav på lønn etter den allmenngjorte tariffavtalen. Den allmenngjorte tariffavtalen kan også inneholde bestemmelser om dekning av utgifter til kost, losji og hjemreiser.

Les mer om allmenngjorte tariffavtaler her

Dersom du jobber for et bemanningsforetak skal du ha samme lønn og eventuell utgiftsdekning som om du var direkte ansatt hos den bedriften du er utleid til.

Les mer om innleie og likebehandling

Din arbeidsgiver må i forbindelse med lønnsutbetalingen gi deg en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.

Klagerettigheter

Hvis du ikke får lønnen eller feriepengene du har krav på, må du rette kravet til din arbeidsgiver i hjemlandet. Hvis du ikke når fram med kravet ditt, må du gå rettens vei eller kontakte rette myndighet i ditt hjemland.

Arbeidstilsynet kan ikke hjelpe deg med å inndrive lønn.

Blir du skadet eller syk mens du er på oppdrag i Norge, se informasjon fra NAV

Tips til Arbeidstilsynet

Tips Arbeidstilsynet dersom du ikke får det du har krav på. Du kan være anonym.

Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiveren din om å betale riktig lønn framover i tid dersom du jobber i bransjer som har allmenngjorte tariffavtaler. Arbeidstilsynet kan ikke hjelpe deg med å få tilbakebetalt utestående lønn.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 73 19 97 00 eller oppsøke Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.


Konverter denne siden til PDF