Når du ikke får lønn eller feriepenger

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Årsaken kan enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale.

Ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på. Noen ganger kan manglende utbetaling skyldes misforståelser og tekniske betalingsfeil. Sjekk derfor dette først.

Uansett hvilken forklaring du får, er det viktig at du ikke venter for lenge før du går videre med saken. Du kan risikere å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien ved å la tiden gå.

Dersom årsaken viser seg å være en annen enn først antatt, må du endre framgangsmåte. 

Når arbeidsgiver ikke vil betale

Når arbeidsgiver ikke kan betale