Gebyr for behandling av byggesaker

Arbeidstilsynet behandler byggesaker etter arbeidsmiljøloven. Denne behandlingen belastes med et gebyr.

Les mer om Arbeidstilsynets samtykke - byggesak

Hvem skal betale?

Den som er søker av tiltaket – tiltakshaver – får tilsendt regningen.

Hva koster det?

Gebyret er fastsatt etter følgende retningslinjer:

Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser, for eksempel lager.

Gebyr pr sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 703,-
b) BRA 101-500 m²: Kr. 1 407, -
c) BRA 501-1000 m²: Kr. 2 110,-
d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 2 814,-
e) BRA over 10 000 m²: Kr. 3 895,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Yrkesbygg med faste arbeidsplasser, men uten maskinelle prosesser og forurensninger (for eksempel butikker og kontorlokaler).

Gebyr pr sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 2 110,-
b) BRA 101-500 m²: Kr. 4 221,-
c) BRA 501-1000 m²: Kr. 6 331,-
d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 8 441,-
e) BRA over 10 000 m²: Kr. 11 685,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Yrkesbygg med faste arbeidsplasser og med maskinelle prosesser og fare for forurensninger (for eksempel maskinverksteder og laboratorier).

Gebyr pr sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 4 221,-
b) BRA 101-500 m²: Kr. 8 441,-
c) BRA 501-1000 m²: Kr. 12 662,-
d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 16 883,-
e) BRA over 10 000 m²: Kr. 23 370,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Ved større byggekomplekser (for eksempel butikksentra, flyplassutbygging og fabrikker) vurderes gebyret i hvert enkelt tilfelle.

I enkeltsaker som ikke går inn under noen av de nevnte kategoriene (for eksempel ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjoner), vil maksimal størrelse på gebyret være kr. 1 126,-.

Gebyr ved avslag

Hvis du får avslag på søknaden, fakturerer vi halvparten av den opprinnelige gebyrsatsen. Ved ny søknad påløper nytt gebyr.

Frist for betaling

Du må betale innen den oppgitte betalingsfristen. Gebyr som ikke blir betalt innen fristen, blir tvangsinnkrevd av Statens innkrevingssentral. Du blir da ilagt et tilleggsgebyr.

Klage

Vedtak om gebyr er et forvaltningsvedtak som du har rett til å klage på.

Les mer om retten til å klage på Arbeidstilsynets vedtak

Regelverk

Grunnlaget for å belaste søknadsbehandlingen med gebyr:

Arbeidsplassforskriften § 9-1

Forskrift om administrative ordninger § 14-1

Om forholdet mellom arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven ved søknad om tiltak:

Plan- og bygningloven §§ 21-4 og 21-5 (lovdata.no)

 


Konverter denne siden til PDF