Vedlegg IV: Maskiner som skal følge prosedyrene for samsvarsvurdering i § 10 bokstav b eller c

Prosedyren i § 10 bokstav c eller b skal benyttes for følgende kategorier av maskiner:
 1. 1.
  Følgende typer sirkelsager med ett eller flere sagblad, til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper som tre, eller til bearbeidning av kjøtt og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper som kjøtt:
  1. 1.1.
   Sager med blad som er i fast stilling under sagingen, med fast bord eller fast støtte og med manuell mating av arbeidsstykket eller med motordrevet mateinnretning som kan demonteres.
  2. 1.2.
   Sager med blad som er i fast stilling under sagingen, og med manuelt betjent sagbenk med fram- og tilbakegående bevegelse, eller slede.
  3. 1.3.
   Sager med blad som er i fast stilling under sagingen, med innebygd mekanisk mateinnretning for arbeidsstykkene, men med manuell mating eller uttak.
  4. 1.4.
   Sager med blad som er bevegelig under sagingen, og med mekanisk bevegelse av bladet, og med manuell mating eller uttak.
 2. 2.
  Håndmatede avretterhøvler til bearbeiding av tre.
 3. 3.
  Tykkelseshøvler for ensidig bearbeiding av tre med innebygd mekanisk mateinnretning med manuell mating eller uttak.
 4. 4.
  Følgende typer båndsager med manuell mating eller uttak til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper som tre, eller til bearbeiding av kjøtt og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper som kjøtt:
  1. 4.1.
   Sager med blad som står i fast stilling under saging og der arbeidsstykket har underlag eller støtte som står fast eller går i en fram- og tilbakegående bevegelse.
  2. 4.2.
   Sager med blad som er montert på vogn med frem- og tilbakegående bevegelse.
 5. 5.
  Kombinerte maskiner som omhandlet i punkt 1 til 4 samt punkt 7, som er ment til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper.
 6. 6.
  Håndmatede tappe- og skjæremaskiner med flere spindler til bearbeiding av tre.
 7. 7.
  Håndmatede vertikalfresemaskiner til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper.
 8. 8.
  Bærbare motorkjedesager til bearbeiding av tre.
 9. 9.
  Presser, herunder kantpresser, til kaldbearbeiding av metaller, med manuell mating eller uttak, der bevegelige deler kan ha en slaglengde på over 6 mm og en hastighet på over 30 mm/s.
 10. 10.
  Sprøyte- eller trykkstøpemaskiner for plastmaterialer med manuell mating eller uttak.
 11. 11.
  Sprøyte- eller trykkstøpemaskiner for gummimaterialer med manuell mating eller uttak.
 12. 12.
  Maskiner til arbeid under jorden:
  1. 12.1.
   Lokomotiver og bremsevogner
  2. 12.2.
   Hydraulisk drevne avstivere for tak.
 13. 13.
  Kjøretøy til innsamling av husholdningsavfall med manuell lasting, utstyrt med en kompresjonsinnretning.
 14. 14.
  Avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger, inkludert vernanordninger.
 15. 15.
  Verneanordninger til avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger.
 16. 16.
  Kjøretøyløfter.
 17. 17.
  Løftemaskin for personer eller personer og gods, med risiko for å falle loddrett mer enn tre meter.
 18. 18.
  Boltpistoler og andre bærbare slagmaskiner som drives av en drivladning.
 19. 19.
  Verneinnretning til oppdagelse av tilstedeværelsen av personer.
 20. 20.
  Kraftdrevne, bevegelige vern med forrigling, brukt som verneinnretning på maskiner omhandlet i punkt 9, 10 og 11.
 21. 21.
  Styringsenheter som skal sikre at sikkerhetsfunksjoner fungerer.
 22. 22.
  Førervern til beskyttelse ved rundvelt (ROPS).
 23. 23.
  Førervern til beskyttelse ved fallende gjenstander (FOPS).

Listen over maskinkategorier er uttømmende. Med «maskiner» mener her maskiner i vid forstand.