§ 14. Mangelfull eller ulovlig CE-merking

Følgende merking er ikke i samsvar med krav om CE-merking etter denne forskrift:

  • a) CE-merking etter denne forskrift av produkter som ikke er omfattet av forskriften
  • b) manglende CE-merking eller manglende samsvarserklæring for en maskin
  • c) merking som omfattes av § 13 tredje ledd.

Dersom CE-merkingen er mangelfull eller ulovlig, skal produsenten eller dennes representant sørge for at overtredelsen opphører.