§ 10. Prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner

Produsenten eller dennes representant skal gjennomføre én av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:

 • a) dersom maskinen ikke omfattes av vedlegg IV, skal prosedyren i vedlegg VIII gjennomføres.
 • b) dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og er produsert i samsvar med harmoniserte standarder som omfatter de relevante grunnleggende kravene til vern mot fare for liv og helse, skal en av følgende prosedyrer gjennomføres:
  • 1. prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII,
  • 2. prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII pkt. 3, eller
  • 3. prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X.
 • c) dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og ikke er produsert i samsvar med eller bare delvis i samsvar med harmoniserte standarder, eller dersom det ikke finnes harmoniserte standarder for den aktuelle maskin, eller dersom en harmonisert standard ikke omfatter alle relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten eller dennes representant gjennomføre en av følgende prosedyrer:
  • 1. prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII pkt. 3, eller
  • 2. prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X.

Det er obligatorisk å gjennomføre en samsvarsvurderingsprosedyre ved produksjon av en maskin. For visse maskinkategorier kan produsenten velge mellom flere alternative prosedyrer.