Forskrift om arbeidstid for avlastere

DatoFOR-2017-06-25-1052
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2017-06-30 15:10
Ikrafttredelse2017-07-01
Sist endret
FOR-2022-06-28-1208
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§10-12,
KorttittelForskrift om arbeidstid for avlastere

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 åttende ledd.
Endret ved forskrifter 8 sep 2017 nr. 1381, 24 mai 2019 nr. 687 (i kraft 1 juni 2019), 28 juni 2022 nr. 1208 (i kraft 1 juli 2022).