Forskrift om arbeidstid for avlastere

DatoFOR-2017-06-25-1052
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.07.2017
Sist endretFOR-2019-05-24-687
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om arbeidstid for avlastere

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 åttende ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 sep 2017 nr. 1381, 24 mai 2019 nr. 687 (i kraft 1 juni 2019).