§ 1.

Forskriften gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven, når avlastningen skjer utenfor institusjon, og avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8.

0 Endret ved forskrifter 8 sep 2017 nr. 1381 (i kraft 1 okt 2017), 24 mai 2019 nr. 687 (i kraft 1 juni 2019).