§ 12.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av § 4 til § 10, dersom avlastningen ikke er svært belastende.

Avlastning kan ikke avtales for en lengre periode enn en uke.

Arbeidstakeren skal sikres tilstrekkelige muligheter for restitusjon og hvile i løpet av perioden.

Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid i perioden avlastningen gjennomføres.

Arbeidstakeren skal sikres en arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet.

0 Tilføyd ved forskrift 24 mai 2019 nr. 687 (i kraft 1 juni 2019).