§ 12.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende periode enn det som følger av § 4 til § 10, dersom avlastningen ikke er svært belastende.
Avlastning kan ikke avtales for en lengre periode enn en uke.
Arbeidstakeren skal sikres tilstrekkelige muligheter for restitusjon og hvile i løpet av perioden.
Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid i perioden avlastningen gjennomføres.
Arbeidstakeren skal sikres en arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet.