§ 3.

Forskrift 5. juli 2002 nr. 715 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem § 6 gjelder ikke ved arbeid som omfattes av forskriften her.