Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Nyheter

To helsefagarbeidere.

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

Å møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Publisert 06.03.2023
Lesetid: 5 min
To ansatte ved pc.

TILBAKEMELDING ER VIKTIG: Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt...

Publisert 06.02.2023
Lesetid: 3 min
 To kollegaer i samtale i kontorlandskap

INNFLYTELSE ER VIKTIG: Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.

Publisert 11.01.2023
Lesetid: 4 min