HMS-kort renhold

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Kortet skal bæres synlig på jobb.

Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.

Kravet til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Bildet viser hvordan HMS-kortet ser ut fra 2018.

Slik ser HMS-kortet ut fra 2018. / This is what the HSE-card looks like from 2018 onward.

Slik søker du om HMS-kort

Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte på renholdskort.no. Det skal søkes om HMS-kort for alle ansatte som utfører renholdsarbeid, ett kort for hvert ansettelsesforhold. Renholdere som er ansatt flere steder må ha et HMS-kort utstedt fra hver virksomhet han er ansatt i.

Bestillingen av HMS-kort foregår i flere trinn. Når en virksomhet har søkt om godkjenning via nettstedet altinn.no, vil den, hvis alle vilkår er oppfylt, få en klarering fra Arbeidstilsynet for å bestille HMS-kort. Virksomheten må deretter lage seg en bestiller-ID på renholdskort.no. Når det er gjort, kan virksomheten bestille HMS-kort for alle sine renholdere. Først når virksomheten har HMS-kort til alle sine renholdere, vil den få endelig status som godkjent av Arbeidstilsynet.

Det er bare HMS-kort utstedt av Oberthur Technologies Norway AS på vegne av Arbeidstilsynet som er gyldig. Du bestiller HMS-kort på www.renholdskort.no eller papirskjema (KB4 renhold) som du får ved henvendelse til Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00.

Kortbestillingen

Arbeidsgiver plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn søknad om HMS-kort. Virksomheten må innhente bilde, signatur og annen gyldig legitimasjon fra hver arbeidstaker for å få bestilt HMS-kort, og arbeidstakerne må være registrert i alle relevante registre. Kortbestillingen vil ikke bli godkjent dersom dette ikke er i orden. 

Det kan være lurt å ha følgende klart før man skal bestille:

  • organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • navn på kortinnehaveren (slik det er registrert i folkeregisteret)
  • kortinnehavers fødselsnummer (11 siffer)
  • kortinnehaverens kjønn
  • bilde av arbeidstakeren/innehaver
  • bilde av signaturen til arbeidstaker/innehaver
  • bilde av arbeidstakers legitimasjon

Dersom noen som ikke jobber i din virksomhet skal bestille på vegne av arbeidsgiver,  så må de ha fullmakt. Malen for fullmakt finner du her:

docx Fullmakt-HMS-kort.docx

Om kortet

Kortet er gyldig så lenge man er ansatt i virksomheten, men maksimalt i to år.

HMS-kortet skal bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre som har legitimt behov for å kontrollere kortet.

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Det er viktig å merke seg at HMS-kortene er virksomhetens eiendom, ikke arbeidstakers. Den enkelte virksomhet må derfor ha full kontroll over og administrasjonsansvar for HMS-kortene i sin bedrift.

Utgåtte eller ugyldige kort skal leveres tilbake til kortutsteder. Arbeidstilsynet og skattemyndighetene kan inndra utgåtte og ugyldige HMS-kort. Kort som arbeidstakere har levert tilbake til deg skal sendes tilbake til kortutsteder for makulering.

Når du er arbeidstaker

Du skal få HMS-kort fra arbeidsgiver. Kortet er knyttet til ansettelsen hos et bestemt firma. Hvis du er ansatt mer enn ett sted, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold.

Du skal øyeblikkelig melde fra til arbeidsgiver dersom du mister eller får stjålet HMS-kortet. Arbeidsgiver skal melde fra til kortutsteder, slik at du kan få nytt kort. Hvis du slutter å jobbe for virksomheten, skal du levere tilbake kortet til arbeidsgiver.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester: kapittel 3. Bestemmelser om HMS-kort


Konverter denne siden til PDF