Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

DatoFOR-2007-03-30-366
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2007-04-02
Ikrafttredelse2008-01-01
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§4-1,
KorttittelForskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd og § 4-1 sjette ledd.
Endret ved forskrifter 27 nov 2007 nr. 1329, 3 mai 2011 nr. 438 som endret ved forskrift 30 juni 2011 nr. 752, 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566, 30 aug 2018 nr. 1280, 20 des 2019 nr. 2085 (i kraft 1 jan 2020), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).