Forskrift om bemanningsforetak

DatoFOR-2008-06-04-541
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2008-06-06 14:35
Ikrafttredelse2009-01-01, 01.03.2009
Sist endret
FOR-2008-12-19-1475
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2004-12-10-76/§27, lov/2005-06-17-62/§18-3,
KorttittelForskrift om bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 27 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 18-3.
Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475.
Endres ved forskrift 25 mai 2023 nr. 733 (i kraft 1 jan 2024, bl.a. tittel).