§ 3. Språk

Bruksanvisning og eventuell merking som beskrevet i forordning (EU) 2016/425 artikkel 8 nr. 7 og artikkel 10 nr. 4 skal være på norsk. Det samme gjelder kontaktinformasjon til produsent og importør som beskrevet i forordning (EU) 2016/425 artikkel 8 nr. 6 og artikkel 10 nr. 3.
Informasjon, dokumenter og samsvarserklæring som beskrevet i forordning (EU) 2016/425 artikkel 8 nr. 10, artikkel 10 nr. 9 og artikkel 15 nr. 2 skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.