Kapittel II. Taushetsplikt mv. i tilknytning til likebehandlingsreglene. Straff