Kapittel II Taushetsplikt mv. i tilknytning til likebehandlingsreglene. Straff