§ 4.

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold er ikke tillatt.
Med bygningsarbeid menes
 1. 1.
  oppføring av bygninger,
 2. 2.
  innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 3. 3.
  montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 4. 4.
  riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 5. 5.
  sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 6. 6.
  graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
 7. 7.
  annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.
Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.