§ 4.

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ikke tillatt.
Med bygningsarbeid menes
 1. 1.
  oppføring av bygninger,
 2. 2.
  innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 3. 3.
  montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 4. 4.
  riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 5. 5.
  sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 6. 6.
  graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
 7. 7.
  annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.
Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.
Tilføyd ved forskrift 20 des 2022 nr. 2355 (i kraft 1 april 2023, se endringsforskriften for overgangsregler).