Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

DatoFOR-2013-01-11-33
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2013
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 14-12b, L22.05.1902 nr. 10 § 339,
KorttittelForskrift om innleie fra bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 11. januar 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 14-12b og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32k (direktiv 2008/104/EF).