Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

DatoFOR-2013-01-11-33
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2013-01-15 14:40
Ikrafttredelse2013-01-11
Sist endret
FOR-2024-04-16-626
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§14-12, lov/2005-06-17-62/§14-12b, lov/1902-05-22-10/§339, lov/2005-05-20-28/§411,
KorttittelForskrift om innleie fra bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 11. januar 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 14-12 og § 14-12b og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32k (direktiv 2008/104/EF).
Endret ved forskrifter 20 des 2022 nr. 2355 (i kraft 1 april 2023), 16 april 2024 nr. 626.