Kapittel I. Arbeidsmiljøloven og innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker