Kapittel I Arbeidsmiljøloven og innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker