Risikovurdering

Nyheter

Illustrasjon som viser tre arbeidstakere som ser på en person som står ved en tavle og peker på et bilde med ordene HMS-plan ansvar og prioritet

VIKTIG VIRKEMIDDEL: Systematisk HMS-arbeid er virksomhetenes viktigste virkemiddel for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Illustrasjon: Arbeidstilsynet 

Nyhet

– Flere må jobbe systematisk med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet sitt

En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste virksomheter gjennomfører risikovurderinger og tiltak på én ell...

Publisert 20.10.2023
Lesetid: 5 min
Bildet er delt i to. Til venstre ser vi to personer som sveiser inne i et industrilokale. Til høyre  holder en person frem et åpent åndedrettsvern slik at man ser filtrene som er inni.

VIKTIG VERN: Det er viktig at alle medarbeidere som er tilstrekkelig nær pågående sveising har på seg godt nok utstyr for å beskytte seg mot sveiserøyk. På bildet til venstre er bare den som sveiser beskyttet med åndedrettsvern. På bildet til høyre ser vi filtrene inni et motorassistert filtrerende åndedrettsvern. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Feil bruk av verneutstyr ved sveising kan gi falsk trygghet

Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror. – Verneutstyr som brukes...

Publisert 21.06.2023
Lesetid: 5 min
Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min
Bildet viser et vindu med en Nav-logo på.

MÅLRETTA INNSATS: Arbeidstilsynet kontrollerer korleis Nav tek hand om ansvaret for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for arbeidstakarane sine. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkande Nav-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over heile landet. Eitt av temaa som skal undersøkast, er korleis kontor...

Publisert 14.11.2022
Lesetid: 5 min