Risikovurdering

Nyheter

Eit bilete som inneheld himmel, utandørs, hjul, landkjøretøy

BLIR BRUKT OFTARE: Personlift er utbreidd i bransjar som bygg og anlegg, eigedomsforvaltning, vedlikehald, skogbruk og energi. FOTO: Arbeidstilsynet.  

Nyhet

Førebygg ulykker med rett bruk av personløftar

Dei siste åra har det blitt vanlegare å bruke personløftar (lift) til arbeid i høgda. Men det er risikofylt arbeid, og årleg få...

Publisert 16.04.2024
Lesetid: 3 min
Brøytebil  i snøvær

STORE SNØMENGDER: Brøytemannskaper må arbeide på spreng for å holde vegene åpne. Arbeidsgiver må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning. FOTO: Colourbox

Nyhet

Store snømengder krever varsomhet ved snørydding

I de siste ukene har det kommet store snømengder i sørlige landsdeler. Og mer er på veg. Arbeidstilsynet ber virksomheter og...

Publisert 05.01.2024
Lesetid: 2 min
Illustrasjon som viser tre arbeidstakere som ser på en person som står ved en tavle og peker på et bilde med ordene HMS-plan ansvar og prioritet

VIKTIG VIRKEMIDDEL: Systematisk HMS-arbeid er virksomhetenes viktigste virkemiddel for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Illustrasjon: Arbeidstilsynet 

Nyhet

– Flere må jobbe systematisk med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet sitt

En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste virksomheter gjennomfører risikovurderinger og tiltak på én ell...

Publisert 20.10.2023
Lesetid: 5 min
Bildet er delt i to. Til venstre ser vi to personer som sveiser inne i et industrilokale. Til høyre  holder en person frem et åpent åndedrettsvern slik at man ser filtrene som er inni.

VIKTIG VERN: Det er viktig at alle medarbeidere som er tilstrekkelig nær pågående sveising har på seg godt nok utstyr for å beskytte seg mot sveiserøyk. På bildet til venstre er bare den som sveiser beskyttet med åndedrettsvern. På bildet til høyre ser vi filtrene inni et motorassistert filtrerende åndedrettsvern. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Feil bruk av verneutstyr ved sveising kan gi falsk trygghet

Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror. – Verneutstyr som brukes...

Publisert 21.06.2023
Lesetid: 5 min
Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min