Store snømengder krever varsomhet ved snørydding

Publisert 05.01.2024 - Lesetid: 2 min

I de siste ukene har det kommet store snømengder i sørlige landsdeler. Og mer er på veg. Arbeidstilsynet ber virksomheter og arbeidsgivere om å være aktsomme og vurdere risikoen ved rydding av snø. 

Brøytebil  i snøvær

STORE SNØMENGDER: Brøytemannskaper må arbeide på spreng for å holde vegene åpne. Arbeidsgiver må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning. FOTO: Colourbox

– Det er viktig at arbeidsgiver har sørget for at de som skal ut for å gjøre ryddejobben, har nødvendig opplæring, sier seksjonsleder Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet. 

Hansen ber arbeidsgivere være ekstra oppmerksomme framover når det gjelder arbeidstid og ansattes helse og sikkerhet.  

Vinter og snø innebærer mye arbeid for mange yrkesgrupper. Brøytemannskaper må arbeide på spreng for å holde vegene åpne. Bilbergere må ofte rykke ut på kort varsel og til alle døgnets tider. Huseiere skal rydde tak. Andre yrkesgrupper i transportsektoren vil også oppleve krevende arbeidsforhold.

Store snømengder kan være en fare for strømlinjene ved at de kan bli hengende faretruende nært bakken eller ved at trær kan komme i berøring med linjene. Ofte må mannskapene ut i terrenget for å rydde linjene fysisk. 

– Arbeidsgivere har et ansvar. De må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning. God organisering av arbeidet og risikovurdering når ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, er viktig for å ivareta best mulig sikkerhet og forsvarlighet, avslutter Hansen.