Sjekkliste for kontroll av HMS-kort

Bestiller av renholdstjenester bør kontrollere at renholderne har HMS-kort.

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter, skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er, hvem man arbeider for, og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet.

Sjekklisten under kan benyttes når du gjennomfører kontroll av HMS-kort. Bestiller bør sjekke renholdernes HMS-kort minst en gang i året, og i tillegg ved skifte av personell eller bruk av vikarer. I den grad det lar seg gjøre, bør man kontrollere forskjellige renholdere ved hver sjekk.

Skjema 3 - Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter - juni 2021.docx