Rutine for å ivareta påseplikten

Virksomheter som bestiller renholdstjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

For å oppfylle påseplikten, må du som bestiller ha en rutine for hvordan dere skal gjøre dette. Under kan du laste ned et eksempel på en slik rutine for gjennomføring av påseplikten, i form av et skjema.

Skjema 1 - Rutine ved kjøp av renhold - juni 2021.docx

Skjemaet inneholder blant annet punkter du må gå gjennom

  • ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
  • før du skriver kontrakt med renholdsfirmaet
  • når kontrakten skrives
  • under avtaleperioden

Hvis en underleverandør utfører renholdet, er det hovedleverandør og ikke bestiller som har påseplikten.