Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang

For å kunne vurdere om renholderne hos din leverandør får lovlige lønns- og arbeidsvilkår, skal du sjekke at innholdet i arbeidsavtaler, timelister og lønnslipper oppfyller kravene i forskriften.

Velg et antall renholdere som du ber leverandøren om å få se dokumentasjon for. I den grad det lar seg gjøre, skal du velge ut forskjellige renholdere ved hver sjekk.

Det er forskjellige måter å få tilgang til de nødvendige dokumentene fra din leverandør. Du kan sjekke innhold i dokumenter

  • ved å få dem tilsendt
  • ved å gå gjennom dokumentene hos leverandør
  • ved å få en revisorerklæring fra leverandørens revisor

Du kan laste ned og benytte sjekklisten under når du gjennomgår timelister, lønnslipper og arbeidsavtaler.

Skjema 2 - sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang - april 2024.docx