Søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

For at Arbeidstilsynet skal kunne vurdere søknaden, må vi ha en rekke opplysninger som du må fylle ut i vårt søknadsskjema.

Du må i tillegg legge ved disse dokumentene:

    • Referat som viser at arbeidstidsordningen er drøftet med tillitsvalgte.
    • Arbeidsplan for arbeidstakerne. Planen må vise tydelig når arbeidstakerne skal jobbe og skal inneholde informasjon om hvilke dager arbeidstakerne jobber, oppstart og slutt på arbeidsdagen og når arbeidstakerne har pauser og fridager.
    • Fullmakt dersom du søker for innleide arbeidstakere.
Eksempel på møteprotokoll fra drøfting - mal.pdf Eksempel på arbeidsplan - mal.pdf

Har du allerede begynt på en søknad eller har sendt inn søknad tidligere, kan du logge deg inn og finne disse på:skjema.arbeidstilsynet.no


Konverter denne siden til PDF