Forordninger

Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 6 nov 2013 nr. 1296 (i kraft 1 des 2013), 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473. Endret uten kunngjøring 26 jan 2016. Endret ved forskrifter 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263. Endret uten kunngjøring 15 des 2016. Endret ved forskrift 8 juli 2017 nr. 1170. Endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 25 aug 2017. Endret ved forskrifter 10 okt 2017 nr. 1611, 24 sep 2018 nr. 1406, 1 april 2019 nr. 442. Forordningsdelene endret i sin helhet uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 14 nov 2019. Endret ved forskrifter 15 juli 2020 nr. 1563, 14 des 2020 nr. 2805, 22 mars 2021 nr. 862, 18 jan 2022 nr. 91, 29 mars 2022 nr. 497, 6 mai 2022 nr. 838, 14 des 2022 nr. 2232, 14 nov 2023 nr. 1831.
Konsolidert versjon av CLP-forordningen på engelsk Norske oversettelser