Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

DatoFOR-2018-10-11-1697
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-21-654
EndrerFOR-2017-03-31-533
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 nov 2018 nr. 1766, 21 mai 2019 nr. 654.