Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

DatoFOR-2022-12-09-2170
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2022-12-13 16:05
Ikrafttredelse2022-12-15
Endrer
FOR-2021-05-10-2085
Hjemmellov/1993-06-04-58/§5,
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 9. desember 2022 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.