§ 5. Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.
Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:
  • to-skriftsordninger: 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
  • tre-skiftsordninger: 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
  • helkontinuerlig skift: 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt.