§ 8. Alminnelig arbeidstid

Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.
Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for:
 1. 1.
  døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid,
 2. 2.
  arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenliknbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager,
 3. 3.
  arbeid som innebærer at arbeidstakeren må arbeide minst hver tredje søndag,
 4. 4.
  arbeid som hovedsakelig drives om natten.