§ 10. Adgang til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Ved skriftlig avtale kan den alminnelige arbeidstid ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst ett år blir gjennomsnittlig så lang som foreskrevet i § 8, men ikke over 48 timer i løpet av sju dager og ikke over ni timer i løpet av 24 timer.
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og de tillitsvalgte skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst ett år blir gjennomsnittlig så lang som foreskrevet i § 8, men ikke over 54 timer i løpet av sju dager og ikke over 10 timer i løpet av 24 timer.
På samme vilkår som i annet ledd, kan arbeidstiden ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 16 uker blir gjennomsnittlig så lang som foreskrevet i § 8, men ikke over 60 timer i løpet av sju dager og ikke over 10 timer i løpet av 24 timer.
Alminnelig arbeidstid for arbeidstakere som arbeider mer enn tre timer om natten, skal i gjennomsnitt ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer.
Gjennomsnittsberegningsperioden for nattarbeid er fire uker.
Lengre arbeidstid enn det som følger av § 8 må ikke nyttes i mer enn seks uker i sammenheng.