§ 14. Daglig og ukentlig fritid

Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende døgnhvil i løpet av 24 timer. Hviletiden kan reduseres i samsvar med bestemmelsene i kjøre- og hviletidsforskriften eller AETR-forskriften.
Arbeidstaker skal ha en sammenhengende ukehvil på minst 36 timer i løpet av sju dager, og slik at det alltid inngår et helt døgn i friperioden. Fritida skal så vidt mulig legges til en søn- eller helgedag. Arbeidstaker som har utført søn- eller helgedagsarbeid, skal ha det følgende søn- og helgedagsdøgn fri.
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og de tillitsvalgte avtale at denne fritida gjennomsnittlig skal være 36 timer, men aldri kortere enn 24 timer i noen enkelt uke. Forutsetningen er at arbeidstakerne gis kompenserende hvile, eller annet passende vern dersom dette ikke er mulig.
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte for en periode på inntil 26 uker avtale en arbeidstidsordning som gir arbeidstakerne fri gjennomsnittlig hvert annet søn- og helgedagsdøgn, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag.