Forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

DatoFOR-2005-06-10-543
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert2005-06-14
Ikrafttredelse2005-07-01
Sist endret
FOR-2019-12-19-2045
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1965-06-18-4/§21, lov/2005-06-17-62/§10-12,
KorttittelForskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 21 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 sjette ledd.
EØS-henvisninger: Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24d (direktiv 2002/15/EF).
Endret ved forskrifter 22 mai 2006 nr. 553 (bl.a hjemmel), 19 des 2019 nr. 2045 (i kraft 1 jan 2020).