§ 5. Utgifter til kost og losji

Arbeidsgiver skal dekke kost og losji. Fast diettsats, betaling etter regning, avtalt dekning av oppdragsgiver eller liknende kan avtales.