Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

DatoFOR-2018-10-12-1701
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-06-05-709
EndrerFOR-2017-03-31-534
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 5 juni 2019 nr. 709 (i kraft 1 juli 2019).