Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT

Publisert 11.11.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en viktig rolle i virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Vi kontrollerer også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.

To personer i samtale ved et bord, den ene med Arbeidstilsynetvest

Samarbeid mellom virksomheter og BHT forbedrer HMS-arbeidet. FOTO: Arbeidstilsynet

I noen bransjer er det mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Virksomheter i disse bransjene er pålagt å knytte til seg en godkjent BHT. Men dersom risikoforholdene tilsier det, har arbeidsgivere i alle bransjer plikt til å tilknytte seg en BHT også når virksomheten tilhører en bransje som ikke er pålagt BHT.

Se hvilke bransjer som har plikt til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal bidra til at virksomheter jobber målrettet i det forebyggende arbeidet. Bistanden skal ta utgangspunkt i risikoforhold som har betydning for arbeidshelse. Dette innebærer blant annet at BHT involveres i kartlegginger og risikovurderinger, og at de fremmer forslag om forebyggende tiltak.  Samarbeidet mellom virksomheten og BHT skal dokumenteres i en handlingsplan.

Dette skal BHT hjelpe arbeidsgiver med

Dette vil vi sjekke i tilsyn

Arbeidstilsynet kontrollerer løpende arbeidsgivers lovpålagte tilknytning og bruk av BHT som ett av flere tema i tilsyn med «BHT-pliktige» næringer.

På tilsyn vil vi kunne kontrollere:

  • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
  • om det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT bistand
  • om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
  • at BHT bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet. For eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak
  • at arbeidsgivere som ikke i utgangspunktet er pålagt bruk av BHT tilknytter seg BHT grunnet konkrete risikoforhold

Vi oppfordrer også arbeidsgiver til å invitere BHT med på tilsyn.

Virksomheter bør benytte BHT bedre

Våre tilsyn viser at flere virksomheter må jobbe bedre sammen med BHT.

Tilsyns fra perioden 2018 til november 2022 viser at:

  • 21 prosent av de kontrollerte virksomhetene som er pliktig å tilknytte seg BHT har ikke gjort det
  • 39 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet en tilfredsstillende plan for BHTs bistand
  • 77 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet kompetanse til å gjennomføre pålegg uten bistand fra BHT

Disse funnene viser at det er behov for en bevisstgjøring av virksomheters bruk av BHT.

Regelverksendringer for BHTs bistand til virksomhetene

Fra årsskiftet gjøres det forskriftsendringer som tydeliggjør BHTs rolle. Hensikten er at virksomhetene og BHT skal jobbe målrettet i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og at tjenestene som BHT leverer skal ta utgangspunkt i risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse.

Mer målrettet bedriftshelsetjeneste

Samarbeid med BHT forbedrer HMS-arbeidet

Funn fra våre tilsyn viser også at virksomheter som er tilknyttet BHT får færre pålegg om sentrale forhold, enn virksomheter som ikke er tilknyttet BHT.

Relaterte artikler