Mer målrettet bedriftshelsetjeneste

Publisert 27.10.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bedriftshelsetjenester gjør en viktig jobb med å bidra til virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Denne sentrale rollen tydeliggjøres nå med regelverksendringer som trer i kraft ved nyttår.

Bildet viser en dame og en mann som sitter ved et bord og kikker på et skjermbrett sammen.

Regelverksendringene gjelder forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om administrative ordninger.

Nyhetsbrev til bedriftshelsetjenesten

Hold deg oppdatert på arbeidet med regelverksendringene ved å abonnere på vårt nye nyhetsbrev til bedriftshelsetjenestene.

Klikk her for å abonnere 

Tydeligere rolle og mandat ​for bedriftshelsetjenestene

Regelverksendringene betyr at beskrivelsen av bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat blir enda tydeligere. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene.

Bedriftshelsetjenestene skal jobbe målrettet, risiko- og kunnskapsbasert. Virksomhetene og bedriftshelsetjenesten skal jobbe målrettet mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse.

Ansatte skal ha opplæring

En viktig endring er at alle ansatte i bedriftshelsetjenestene skal gjennomføre en obligatorisk opplæring. En gruppe bestående av Arbeidstilsynet og STAMI jobber med å definere læringsmål for opplæringen.

Vi vil komme tilbake til omfanget av opplæringen, de konkrete læringsmålene og andre praktiske avklaringer.  

Jobber videre med hva endringene vil bety

Det er flere detaljer med regelverksendringene som ikke er avklart ennå. Vi vil komme tilbake til

  • hvordan Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at BHT oppfyller kriterier for godkjenning, og krav til at BHTs bistand er forebyggende og risikobasert.
  • hvordan Arbeidstilsynet vil øke tilsynsaktiviteten med virksomheter som er pålagt å tilknytte seg BHT.
  • eventuelle endringer i dispensasjonsordningen
  • oppæringskrav for ansatte i BHT og gjennomføring av kurs

Bakgrunnen for regelendringene​

I 2018 konkluderte en bredt sammensatt ekspertgruppe med at bedriftshelsetjenesteordningen ikke fungerte helt i henhold til intensjonen. Hovedfunnet var at en del bedriftshelsetjenester og virksomheter har for lav bevissthet om hva som er deres samfunnsoppdrag og oppgaver, og at det er nødvendig å tydeliggjøre oppdraget knyttet til målrettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid.