Nå kan du søke om godkjenning som bemanningsforetak

Publisert 22.11.2023 - Lesetid: 3 min

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal fra 1. januar 2024 være godkjent av Arbeidstilsynet. Søknadsskjemaet er nå tilgjengelig på arbeidstilsynet.no.

Bildet viser to menn som står ved et skrivebord med en PC og jobber sammen.

MULIG Å SØKE: Mandag 20. november åpnet søknadsløsningen for godkjennning av bemanningsforetak. FOTO: Arbeidstilsynet.

Fra nyttår vil dagens ordning med registrering av bemanningsforetak avsluttes og erstattes av en godkjenningsordning. Bare bemanningsforetak som har godkjenning fra Arbeidstilsynet, kan leie ut arbeidstakere lovlig.  

– Bemanningsforetakene blir ikke automatisk overført fra det gamle registeret til den nye oversikten. Derimot må man søke først og få en godkjenning før man kan stå oppført i den nye oversikten fra 1. januar 2024, forklarer avdelingsdirektør Alf Erik Sakshaug i Arbeidstilsynet.

Får svar med én gang

Skjemaløsningen for å søke om godkjenning som bemanningsforetak åpnet 20. november.

Les mer og søk om godkjenning av bemanningsforetak

I søknadsløsningen må bemanningsforetakene dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter, blant annet at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

Skjemaet skal være enkelt å bruke, og vedtaket om godkjenning kommer umiddelbart etter at søknaden er sendt inn.

– Det går ikke an å sende inn søknaden uten at alle krav er innfridd og all nødvendig dokumentasjon er med, sier Sakshaug.

Arbeidstilsynet vil følge opp godkjente virksomheter med kontroller og tilsyn i 2024.

Oversikt over godkjente bemanningsforetak

Godkjente bemanningsforetak vil samles i en offentlig oversikt på arbeidstilsynet.no.

Denne oversikten vil vise bemanningsforetak som har status som «godkjent» og som lovlig kan leie ut arbeidskraft. Dersom et godkjent bemanningsforetak ikke lenger innfrir kravene for godkjenning, kan Arbeidstilsynet trekke tilbake godkjenningen. Foretaket vil da få statusen «ikke godkjent» i oversikten.

– Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft og gi offentlige myndigheter bedre verktøy for å kunne føre effektive tilsyn, sier Alf Erik Sakshaug.

Webinar om godkjenningsordningen

Torsdag 23. november inviterer Arbeidstilsynet til et webinar om den nye godkjenningsordningen. I webinaret får du vite hva som må være på plass for å bli godkjent og hvordan du søker om godkjenning.

Se webinaret: Slik søker du om godkjenning som bemanningsforetak, kl 13:00 den 23. november her.  Her kan du også se opptaket i etterkant. 

Relaterte artikler