Digitale verktøy for arbeid med HMS og varsling

Arbeidstilsynet tilbyr tre ulike digitale verktøy, som er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Verktøy for forbedring av eget arbeidsmiljø

Tegnet illustrasjon av mennesker samlet i et møterom

Verktøy for risikovurdering

Tegnet illustrasjon som viser en mann som snubler i verktøy.

Verktøy for å lage en varslingsrutine

Tegnet illustrasjon som viser en mann og en kvinne som begge holder i en utskrift av et varsel.