Lag en varslingsrutine

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Varslingsrutinen er et verktøy som hjelper virksomheten din med å lage en intern varslingsrutine som oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets anbefalinger.

Illustrasjon av en person som leverer et varsel til en annen person

Varslingsrutinen

Les dette før dere begynner

Forberedelser

 Jobb sammen

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å utarbeide varslingsrutinen. Den skal lages i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte. Her har verneombudet en naturlig rolle. Det er arbeidsgiver som må vurdere hvordan arbeidstakerne skal involveres i prosessen.

 Sett av tid til gjennomgang

Varslingsrutinen består av flere spørsmål dere må svare på, og det vil ta ca. 1,5 timer å fylle ut. Dere må beregne tid på å reflektere, diskutere og ta beslutninger på hvordan dere vil håndtere varsling hos dere.

Det lønner seg å ha denne lett tilgjengelig mens dere går gjennom rutinen:

Hva er varsling? 

 • Hvorfor bør du varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten vår

Hvordan varsle? 

 • Hvem kan du varsle til?
 • Hvordan kan du varsle?
 • Hvem varsler du til, hvis varselet gjelder øverste leder?
 • Kan du varsle anonymt?
 • Når har du plikt til å varsle?

Motta og håndtere varsling

 • Vil du som varsler, få en bekreftelse på varselet er mottatt?
 • Hvem skal undersøke, vurdere og håndtere varsling?
 • Hvordan undersøker, vurderer og håndterer vi varsling?
 • I hvilke tilfeller kan det være vanskelig å undersøke et varsel?
 • Vil du som varsler, få informasjon om hvordan arbeidsgiver håndterer varselet?
 • Hva skjer hvis du som varsler, blir utsatt for gjengjeldelse?

Roller og rettigheter

 • Hva skjer dersom du blir varslet på?
 • Hvilken rolle har verneombudet i varslingssaker?
 • Rollen til tillitsvalgt i varslingssaker
 • Rollen til AMU i varslingssaker
 • Rollen til andre aktører i varslingssaker
Last ned oversikt over alle spørsmålene i varslingsrutinen i pdf-format

Hvordan fungerer verktøyet?

 Alt dere gjør lagres underveis og sendes på e-post

På neste side blir dere bedt om å fylle inn en e-postadresse. Alt dere skriver inn i dette verktøyet blir lagret underveis. Ønsker dere å ta pause i arbeidet, kan deres starte på samme sted senere ved å klikke på lenken dere får tilsendt på e-post.

 Rutinen kan lastes ned som redigerbart dokument

Etter at dere har gått gjennom hele rutinen, vil dere få et dokument med all informasjon dere har fylt inn. Dere kan laste ned dokumentet og redigere som ønsket.

Dersom dere vurderer å redigere ferdigutfylt tekst, må dere være oppmerksom slik at dere ikke endrer arbeidsmiljølovens krav. Er dere usikre, ta kontakt med Arbeidstilsynet.

Varslingsrutinen inneholder forskjellige typer tekst:

 • Ferdigutfylte tekster som skal og bør være med i varslingsrutinen deres. Tekstene er markert i grått, og vil automatisk inkluderes i den ferdige rutinen.
 • Veiledningstekster som forklarer de forskjellige punktene.
 • Fritekstfelt hvor dere skriver inn hvordan dere ønsker å håndtere varsling i virksomheten.
Start