Privatpersoner og arbeid med asbest

Privatperson kan sanere utvendig asbest på egen eiendom som for eksempel egen bolig. Ved sanering av asbest bør privatpersoner følge anbefalte sikkerhetstiltak for arbeid med asbest. Arbeidstilsynet fraråder privatpersoner å gjøre innvendig sanering av asbest.

Sanering av utvendig asbest vil som oftest bety demontering av taktekking og utvendig veggkledning med asbestholdig materiale.

Kravene til asbestarbeid gjelder ikke for privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom, som for eksempel egen bolig. Eiendommen må da være registrert på privatperson, og ikke på en virksomhet. Eiendommen kan ikke være et yrkesbygg. Dette gjelder for eksempel for asbestsanering på driftsbygninger på gårdsbruk. I slike tilfeller må man benytte virksomheter med tillatelse til arbeid med asbest.

Helsefare

På grunn av at asbest er svært helsefarlig, anbefaler Arbeidstilsynet at privatpersoner bruker de anbefalte tiltakene nedenfor ved sanering. Tiltakene gjelder utvendig sanering. Arbeidstilsynet fraråder privatpersoner å gjøre innvendig sanering av asbest.

Hensikten med tiltakene er å unngå støvspredning og innånding av asbeststøv.

Anbefalte tiltak for privatpersoner

 • Gi beskjed til naboer hvis de kan bli utsatt for støv fra dette arbeidet
 • Henvend deg til lokalt avfallsmottak for å høre hvordan de vil at du skal pakke inn asbesten før du leverer den. Asbest er farlig avfall.
 • Pass på at uvedkommende ikke blir utsatt for støv.
 • Sperr av området og sørg for at færrest mulig er innenfor området mens rivning av asbest foregår. Merking og avsperring er viktig for å redusere spredning av asbestfiber.
 • Tett alle åpninger i huset, ventiler, luftesjakter, vinduer med mer.
 • Slå av ventilasjonsanlegg.
 • Lukk alle vinduer.
 • Gå ikke inn i hus eller bil med arbeidsklær /-sko som er brukt under asbestriving.
 • Ha vann tilgjengelig for skylling av sko, verktøy og utstyr.
 • Vær nøye med hygienen. Vask hender og ansiktet ved slutten av en arbeidsøkt og etter endt arbeidsdag.
 • Overtrekksdress med hette. Dressen må være støvavstøtende og uten lommer. Tape rundt åpningene på dressen for eksempel ved ermene for å hindre støv å komme inn.
 • Støvmaske. Dette må være en halvmaske med filter type P3.
 • Arbeidssko og hansker

Arbeidstilsynet anbefaler at engangsdresser kastes etter engangsbruk. Engangsdressene leveres som farlig avfall i lag med asbesten. Annet arbeidsutstyr vaskes på utsiden av boligen før du tar av deg støvmasken og engangsdressen.

 • Ta asbestplatene av så hele som mulig (klipp av spiker og stiftehoder, og skru ut skruer før forsiktig demontering).
 • Kasting av asbestplater ned fra tak eller vegger må ikke forekomme
 • Rivning av asbest på hus med maskin må ikke forekomme
 • Spikerslag og lekter bør støvsuges etter at asbestplatene er fjernet. Vanning anbefales ikke, men dersom dette likevel benyttes må dette skje både når sanering pågår og rett før nytt tak legges på.
 • Hvis du benytter kluter til tørking av asbeststøv og støv, er det viktig at disse kastes sammen med asbestavfallet.

Bruk spesialstøvsuger

Ikke benytt en ordinær støvsuger da filteret i denne ikke er beregnet på asbeststøv. Bruk heller en spesialstøvsuger med HEPA-filter som sikrer at minst 99,99 % av asbeststøvet fanges opp. Slike støvsugere kan du leie av et asbestsaneringsfirma.

Avfallshåndtering

Alt av asbest pakkes i solid plast (dobbelt plast) så raskt som mulig etter demontering. Merk innpakking med «ASBEST».

Kontakt ditt lokal avfallsmottak for å bli oppdatert på mottakets rutiner for håndtering av asbestmaterialer. Ta greie på hvordan de ønsker at du pakker, merker og leverer asbestavfallet.

Mer informasjon

Asbest

Sanering av asbest


Konverter denne siden til PDF