Slik søker dere om dispensasjon fra reglene for innaskjærs arbeidsdykking i forskrift om utførelse av arbeid

Dere kan søke om dispensasjon fra kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26: Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Når kan dere få dispensasjon?

Det er høy terskel for å få dispensasjon.

Dere kan få dispensasjon fra reglene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 hvis det

 • er særlige grunner
 • er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig
 • ikke strider mot EØS-avtalen

Vi vurderer hver enkelt søknad. Selv om vilkårene er oppfylt, er det ikke sikkert dere får dispensasjon. Dersom dere får dispensasjon, vil den gjelde i en begrenset periode.

Dette må søknaden inneholde

Søknaden om dispensasjon må inneholde dette:

 • Beskriv virksomheten og hvilket arbeid arbeidstakerne utfører.
 • Beskriv hvordan dere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet.
 • Beskriv hvilke risikofaktorer arbeidstakerne utsettes for, og hvilke risikoreduserende tiltak dere har iverksatt.
 • Beskriv bakgrunnen for at dere ønsker dispensasjon.
 • Oppgi hvilke regler i forskrift om utførelse av arbeid dere søker om dispensasjon fra.
 • Beskriv hvordan dere skal ivareta eget arbeidsmiljø uten å følge reglene dere søker om dispensasjon fra.
 • Beskriv dykkeoppdraget/dykkeoppdragene dispensasjonen skal brukes i.
 • Beskriv hvilke kompenserende tiltak dere vil iverksette for å minimere risikoen som oppstår ved dykking med en eventuell dispensasjon.
 • Gi opplysninger om kompetansen til de som skal delta i dykkeoppdraget/dykkeoppdragene.
 • Legg ved en uttalelse fra verneombudet. Uttalelsen må si hvorfor det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig å gi dispensasjon. Dersom dere ikke har plikt til å ha verneombud, skal dere legge ved en uttalelse fra representanten(e) for arbeidstakerne.
 • Legg ved eventuelle andre opplysninger som er relevante for dispensasjonssøknaden.

Slik søker dere

Bruk eDialog til å sende oss søknaden digitalt.

Se hvordan dere bruker eDialog og send inn søknad

Regelverk

Om dispensasjon i forskrift om utførelse av arbeid § 1-5

Reglene om innaskjærs yrkesdykking i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26