Register over dykkevirksomheter

Alle virksomheter som utfører dykkeoperasjoner har plikt til å registrere seg hos Arbeidstilsynet. Denne plikten gjelder også enkeltpersonforetak.

Oversikt over registrerte dykkevirksomheter

Liste over registrerte dykkevirksomheter finner du nedenfor. Vi oppdaterer oversikten månedlig (sist oppdatert 3. april 2024).

Arbeidstilsynets register over dykkevirksomheter (Excel)

Registreringsplikt for dykkevirksomheter

Virksomheter som utfører dykkeoperasjoner skal registrere seg hos Arbeidstilsynet med opplysninger og kontaktinformasjon om virksomheten. Dere registrerer dere ved å sende inn meldeskjema til oss.

Registrering av enkeltpersonforetak som dykkevirksomhet

Også enkeltpersonforetak som deltar i dykkeoperasjoner har plikt til å følge regelverket for dykking i sin helhet. Dette innebærer blant annet krav om at enkeltpersonforetaket utarbeider skriftlig arbeidsinstruks for det enkelte arbeidsoppdrag, krav om at dykkerlege medvirker ved utarbeiding av enkeltpersonforetakets sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner, og krav om registrering av kontaktinformasjon til enkeltpersonforetakets dykkerlege.

Mer om kravene til planlegging og organisering av dykkeoperasjoner

Meldeskjema for dykkevirksomhet

Meldeplikten gjelder for alle virksomheter som utfører arbeid under vann eller økt omgivende trykk, også der det dykkes sjeldent.

Virksomheten plikter å sende ny melding hvert femte år eller tidligere dersom  opplysningene som er meldt inn til Arbeidstilsynet blir endret.


Konverter denne siden til PDF