Kapittel 12 Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg