§ 22. Rømningsveier og nødutganger

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og sikkert kunne evakueres fra alle steder hvor det pågår arbeid.
Rømningsveier og nødutganger skal holdes åpne for fri ferdsel og så direkte som mulig føre ut i det fri eller til et sikkerhetsområde, eller en sikker mønstrings- eller nødstasjon.
Innkvarteringslokaler eller oppholdsrom skal ha minst to atskilte nødutganger som er plassert så langt fra hverandre som mulig og som fører til et sikkerhetsområde eller en sikker mønstrings- eller nødstasjon.